บริษัทจัดหาพนักงาน
๋Job

ทำความรู้จักกับ บริษัทจัดหาพนักงาน

บริษัทจัดหาพนักงาน เป็นที่แพร่หลายอย่างมากในปัจจุบัน เพราะความสะดวก รวดเร็ว ฉับไว ทำให้คุณไม่ต้องเดินต็อกๆ แต๊กๆ หอบหิ้วเอกสาร และโน้ตบุคอันหนักอึ้งออกไปหาสัมภาษณ์งานเองอีกต่อไปแล้ว ซึ่งสำหรับพนักงานยุคดึกดำบรรพ์ ที่ทำงานที่เก่ามาเป็นเวลาสิบยี่สิบปี อาจจะยังไม่เข้าใจถึงระบบการทำงานของบริษัทจัดหาพนักงานสักเท่าไหร่ ฉะนั้น วันนี้เราจึงจะพาทุกๆ ท่านไปทำความรู้จักกับบริษัทจัดหาพนักงานกัน บริษัทจัดหาพนักงาน คืออะไร และมีกี่ประเภท ? บริษัทจัดหาพนักงาน หรือ Recruitment Agency คือ บริษัทที่เป็นตัวกลางระหว่างผู้สมัครงานที่กำลังหางาน และบริษัทที่กำลังหาพนักงานเข้ามาทำงานในส่วนต่างๆ ของบริษัท ซึ่งโดยปกติแล้วผู้ที่ต้องการหางานจะมีการฝากประวัติกับบริษัทจัดหาพนักงาน และจะมีการสัมภาษณ์เบื้องต้น เพื่อทราบทักษะของผู้สมัครในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทักษะในด้านภาษา ความรู้เฉพาะด้าน แนวคิดและทัศนะคติ เป็นต้น ก่อนที่บริษัทจัดหาพนักงานจะส่งไปยังบริษัทต้นสังกัดนั่นเอง บริษัทจัดหาพนักงาน มีกี่ประเภท ? บริษัทจัดหาพนักงาน สามารถจัดเป็นประเภทคร่าวๆ ได้ 3 ประเภทดังนี้ บริษัทจัดหาพนักงาน ระดับ Management เป็นบริษัทจัดหาพนักงานที่มุ่งเน้นการคัดสรรบุคลากรเฉพาะระดับผู้บริหาร หรือ Leader เท่านั้น บริษัทจัดหาพนักงาน ระดับทั่วไป เป็นบริษัทจัดหาพนักงานระดับเจ้าหน้าที่ปริญญาตรีขึ้นไป หาให้เฉพาะบริษัทเท่านั้น ซึ่งบางที่หาให้ทั้งกับบริษัทญี่ปุ่น […]

Continue Reading...